La Fundació

La missió de la Fundació Margarita Marsà és la promoció humana, cultural i científica, el foment de les arts plàstiques i la formació artística. Vist en el seu conjunt des d’una perspectiva benèfico-cultural i de promoció de la formació humana i la defensa de la llibertat integral de la persona.

La Fundació Cultural Privada Margarita Marsà és una fundació de promoció cultural i el seu objectiu és el foment i la promoció de les arts plàstiques, afavorint i impulsant el coneixement, l’estudi i el cultiu d’aquestes. Per arribar a aquest objectiu, la fundació podrà promoure i desenvolupar totes aquelles activitats que condueixin a la seva realització.Aquestes activitats poden ser:

Creació de premis i beques d’estudi per joves artistes, com pintors, escultors, gravadors, ceramistes i altres cultivadors de les arts plàstiques. Tenint en compte els canvis que ha sofert el món de la creació artística durant els últims anys, el disseny gràfic, el disseny editorial, l’art electrònic i noves disciplines actuals i futures s’incorporen als objectius de promoció de la Fundació.

Instal·lació i sosteniment de centres propis com museus, auditoris, sales d’exposicions i biblioteques. Organització de cursos d’art, exposicions, conferències, presentació de llibres i actes similars.

Cessió en dipòsit, per la seva exposició en públic de les obres propietat de la Fundació a museus interessats.