La Fundació

La missió de la Fundació Margarita Marsà és la promoció humana, cultural i científica, el foment de les arts plàstiques i la formació artística. Vist en el seu conjunt des d’una perspectiva benèfico-cultural i de promoció de la formació humana i la defensa de la llibertat integral de la persona.