Patrimoni al Museu d’Història de Girona

A principis de l’any 2020, abans de la globalització de la pandèmia provocada pel coronavirus i de la declaració de l’estat d’alarma, la gerència de la fundació es va posar en contacte i va començar a establir una renovada col·laboració amb el Museu d’Història de la ciutat de Girona. L’any 1982, el museu i la Fundació Margarita Marsà, van signar un acord de cessió de part del patrimoni propietat de l’entitat per la seva conservació i dipòsit. Les obres que conformen aquest important fons d’art, han estat objecte d’inventari, estudi, catalogació i exposició. El fons dipositat compta amb gairebé 1000 obres, entre pintura, dibuix, gravat, cartellisme, fotografia i esmalt.

La present catalogació del fons artístic es remunta a l’any 1993, realitzada per Anna Capella i Pere Freixas, basada en els criteris establerts a la Guia/Inventari del Patrimoni Artístic Municipal, editada per l’Ajuntament de Girona l’any 1992. Estant ja al segle XXI, ens trobem amb la necessitat d’anar un pas més enllà en la catalogació, digitalització i promoció que mereix un fons d’art d’aquestes importants característiques.

Estant ja de ple al segle XXI, cal una revisió a fons d’aquest important patrimoni artístic. La Fundació Margarita Marsà es va proposar realitzar una digitalització de les obres amb les eines actuals de captació d’imatges en alta qualitat, la creació d’una extensa i acurada base de dades gràfica de tot aquest patrimoni i la divulgació d’aquest, mitjançant els sistemes d’informació i xarxes actuals. Aquestes eines ens permetran donar a conèixer a tot el món, particulars, professionals, docents, estudiants i estudiosos de l’art aquest patrimoni, mitjançant exposicions virtuals en primer lloc i, com més aviat possible, exposicions i cessions a altres museus i entitats interessades, de manera física i presencial.

Malauradament, la pandèmia global causada pel coronavirus, el tancament de fronteres i les restriccions de moviments i interacció social han provocat que aquest projecte que la Fundació Margarita Marsà havia començat a idear a principis de l’any 2020, es veiéis interrompuda. S’ha mantingut una comunicació fluïda entre el MHG i la nostra entitat durant tots aquest temps de pandèmia i es va arribar a l’acord de postpondre aquest projecte quan la situació sanitària i de movilitat fóssin el més òptimes possible.

Esperem i desitgem que aquest projecte pugui veure la llum ben aviat. Aquest patrimoni artístic mereix sense cap mena de dubte rebre l’atenció, cura i promoció que les eines del segle XXI ens ofereixen.