Pintant la Barcelona industrial

Pintant la Barcelona Industrial

Pintant la Barcelona Industrial és un projecte artístic intergeneracional. Amb un enfocament social i cultural, els principals objectius són afavorir l’intercanvi intergeneracional, promoure l’expressió artística als carrers, i recuperar la memòria històrica (industrial i arquitectònica) de la ciutat.

Des de mitjans del segle XVIII fins al tancament de les fàbriques urbanes al final del segle XX als barris i districtes de l’Eixample, Sants, Horta, Sant Martí, Sant Andreu i Poblenou, Barcelona va ser considerada el Manchester català. La Revolució Industrial havia dotat d’un important dinamisme industrial al territori, especialment a partir del segon terç del segle XIX, amb la construcció de noves fàbriques, a les que el Modernisme artístic va deixar la seva empremta.

Va ser a les dècades de 1830 i 1840, amb la introducció de la màquina de vapor i les màquines en el procés de fabricació i de mecanització, i sobretot amb la generalització de l’ús de la columna de ferro com a element estructural de les fàbriques, quan es va donar un canvi substancial en l’arquitectura fabril catalana.

Les fàbriques ja no eren simples edificis, sinó construccions projectades per prestigiosos arquitectes com Puig i Cadafalch, Domènech i Muntaner, o Domènech i Estepà. Aquests edificis amb estil propi, han donat nom a una branca de l’arquitectura dedicada al seu estudi; l’arquitectura industrial catalana. Actualment són monuments d’interès local, patrimoni artístic i històric de la ciutat, amb noves finalitats culturals, artístiques i socials.

La present iniciativa pretén recuperar aquest llegat industrial, i part de la memòria professional de la nostra ciutat, al mateix temps que posa l’accent a l’innegable valor arquitectònic d’aquestes construccions.

Valors afegits del projecte

– Recuperació de la memòria històrica i col·lectiva. Es facilita la transmissió de coneixements relacionats amb l’herència cultural i la memòria històrica i professional de la ciutat.
– Transversalitat. No només atenent a l’edat; sinó també respecte a la perspectiva de gènere, la interculturalitat i la diversitat funcional, que seran atesos de forma transversal durant totes les sessions.
– Arrelament als territoris. En ampliar els coneixements sobre la història dels espais, s’enforteix el vincle dels participants amb el territori, i el sentiment de pertinença.
– Visió democràtica. Els participants són els protagonistes del projecte, donant veu així a la comunitat, el seu potencial com a agents actius i participatius.
– Promoció de valors. Convivència, comprensió intergeneracional, respecte a la diversitat, col·laboració i treball en equip són alguns dels valors que promou el projecte.
– Recuperació de l’espai públic per a ús veïnal: El carrer com a punt de trobada per a compartir noves experiències, relacionar-se i expressar-se.

Pintant la Barcelona Industrial és un projecte artístic intergeneracional. Proposa la realització de sessions de pintura a l’oli a diferents espais industrials de la ciutat, amb gent gran i infants com a participants. Durant les sessions s’explicarà la història de l’edifici, els seus orígens i funcionalitat al passat, i posteriorment es realitzaran pintures a l’oli in situ. Les obres de pintura resultants representaran una mirada intergeneracional dels espais escollits.