Transparència

La Fundació Cultural Privada Margarita Marsà és una entitat declarada d’interès públic. Inscrita al registre de Fundacions amb el número 384 i amb CIF G59453266.

Les activitats que ha dut i està duent a terme la Fundació estan especificades i explicades a la secció Activitats de la Fundació del nostre web.

L’adreça de correu principal per posar-se en contacte amb la Fundació Margarita Marsà és: info@fundaciomargaritamarsa.org.

Els estatuts de la nostra entitat es poden consultar i descarregar des del següent arxiu: Estatuts Fundació Margarita Marsà.

D’acord amb l’expressat en els estatuts de l’entitat i la seva Carta Fundacional, la missió principal de la Fundació Margarita Marsà és la promoció humana, cultural i científica i el foment de les arts plàstiques i la formació artística. Vist en el seu conjunt des d’una perspectiva benèfico-cultural i de promoció de la formació humana i la defensa de la llibertat integral de la persona. Aquests propòsits, s’han completat recentment mitjançant l’actualització dels estatuts vigents. Totes les activitats de la Fundació es regeixen d’acord amb aquests preceptes.

Una de les missions principals de la Fundació Margarita Marsà, a més del descrit en la secció de fins i finalitats, és la de gestionar i recuperar el seu patrimoni artístic i cultural. Gran part d’aquest patrimoni es troba cedit al Museu d’Història de la ciutat de Girona. Cal recuperar aquest important patrimoni amb l’objectiu principal de fer-lo públic i accessible a la ciutadania en general i, de manera particular, a estudiosos i professionals del sector patrimonial i artístic del nostre pais per analitzar-lo i valorar-lo com un bé artístic de primer nivell.